Publiek toegankelijke plaatsen1. Verkeersregelaars

Wanneer een verkeersregelaar bij een locatie wordt ingezet, is zijn belangrijkste taak het zorg dragen voor de doorstroming van het verkeer.
Vaak grenst de afrit van het parkeerterrein aan een voorrangsweg, waardoor het ‘uitrijden’ soms moeizaam verloopt. Een verkeersregelaar kan dan uitkomst bieden. Hij mag het verkeer op de voorrangsweg stilzetten om
zo het verkeer van de parkeerplaats een kans te geven de parkeerplaats te verlaten.

2. Parkeerdiensten

Bij vaste locaties is met name het parkeerbeheer van groot belang. Uw bezoekers komen en gaan, de hele dag door. Men zoekt vaak lang naar de beste parkeerplek, vooral op extreem drukke dagen wanneer parkeerplaatsen al schaars zijn. Vaak zie je in dergelijke situaties 'wachtgedrag'. Zodra iemand ziet dat er een parkeerplekje vrij gaat komen, wacht men tot de auto daadwerkelijk vertrekt, zelfs al begint men nog maar net met inladen. Wanneer we dit zonder begeleiding zijn gang laten gaan, ontstaan er onnodige files. De lege parkeerplaatsen zijn er wel, men komt alleen niet langs de wachtende auto.
De parkeerbegeleiders van ProTraffic zien het als een uitdaging om al uw bezoekers zo snel mogelijk een parkeerplek te geven. De één naast de hoofdingang, de ander helaas wat verder weg. Maar om te laden of te lossen krijgen uw bezoekers altijd doorgang richting hoofdingang. Ook invaliden worden altijd naar
invalideplaatsen verwezen.  
Is de gebruikelijke parkeercapaciteit bij extreme drukte niet voldoende, dan zoekt ProTraffic externe parkeergelegenheden in de omgeving. Vaak is dit bij omliggende bedrijven, maar ook een grasland in de nabije omgeving kan geschikt zijn. ProTraffic zorgt met gebruik van pionnen, hekken, stekpaaltjes en lint voor een perfecte inrichting van de externe parkeerplaatsen.
En wanneer de loopafstand naar een externe parkeerplaats te ver is, regelt ProTraffic een pendelservice om uw klant van alle gemakken te kunnen voorzien.

3. Bewegwijzering

Een derde, veel gebruikte oplossing om uw bezoekers bij drukte tegemoet te komen, is het plaatsen van bewegwijzering.
Bij een opening van een locatie is het logisch dat er bewegwijzering geplaatst wordt. Men kent de locatie nog niet en om zoekgedrag te voorkomen, wordt alles netjes aangegeven. Maar ook wanneer de locatie al jaren bestaat, kan het nut hebben om bewegwijzering te plaatsen.
Ten eerste komen er op 'speciale' dagen altijd bezoekers die normaal zelden of nooit komen. De locatie zal niet onvindbaar zijn, maar het plaatsen van bewegwijzering kan wel zoekgedrag en dus files voorkomen. Het werkt voor deze mensen bevestigend waardoor ze vlotter met het verkeer meerijden.
Bewegwijzering kan zelfs bij vaste klanten nog fileoplossend werken. Men is wellicht gewend om altijd via een vaste route of ingang de locatie te benaderen. Vaak is dat ook de meest gekozen route of ingang, waar dus als eerste file ontstaat. Wanneer met bewegwijzering meerdere routes aangegeven worden, wordt het aanbod
vanzelf beter verdeeld.